Κυκλική Οικονομία: Ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και μεταβατικών μοντέλων

Το OnMaterials συμμετείχε στην εκδήλωση Circular Economy: Ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και μεταβατικών μοντέλων που συνδιοργανώθηκε από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών με το LUDD Makerspace και το Circul’R.

Η κυκλική οικονομία δεν περιορίζεται στην ανακύκλωση.

Αντιμετωπίζουμε μια λεπτή μετάβαση που απαιτεί περισσότερη μείωση των αποβλήτων και αυξημένη ανακύκλωση. Υπάρχει ανάγκη επανασχεδιασμού και επαναξιολόγησης των βασικών προϊόντων, των προϊόντων, των συστημάτων παραγωγής, των αλυσίδων αξίας, των επιχειρηματικών μοντέλων και των διεθνών πολιτικών.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εταιρείες, ερευνητές, ινστιτούτα, δημόσιους οργανισμούς και εθελοντές, προκειμένου να εξετάσει τις θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις της κυκλικής οικονομίας. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι προσπαθήσαμε να απαντήσουμε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Πώς να δημιουργήσετε βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες σε έναν κόσμο συμβατό με ένα βιώσιμο κλίμα;
Πώς μπορούμε να ενθαρρύνουμε αυτή τη μετάβαση και να υλοποιήσουμε ευκαιρίες;
Ποιες είναι οι κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις που παρεμποδίζουν μια βιώσιμη κυκλική οικονομία;