ΆΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΥΡΙΟ

Σχετικά με το OnMaterials

Το OnMaterials ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2018 στο πλαίσιο του προγράμματος START – Create Cultural Change με στόχο την ευαισθητοποίηση για μια βιώσιμη καλλιτεχνική παραγωγή και τη διευκόλυνση της διαχείρισης των αποβλήτων μέσω της αναδιανομής και δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης των υλικών που πετιούνται.

Το εγχείρημα καλεί καλλιτέχνες, σχεδιαστές, βιοτέχνες, ιδρύματα τέχνης, σχολεία και εκθεσιακούς χώρους να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή την πρωτοβουλία και να αρχίσουν  να συνεργάζονται για τη δημιουργία νέων στρατηγικών για βιώσιμες πολιτιστικές πρακτικές.

Παρατηρείται ότι συνήθως στις πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη της Αθήνας, μεγάλο μέρος των υλικών που χρησιμοποιούνται για τις εγκαταστάσεις και τα έργα τέχνης, ολοκληρώνουν τον ζωτικό τους κύκλο με το να πετάγονται ή να αποθηκεύονται για χρόνια. Πιστεύουμε ότι αξίζουμε και χρειαζόμαστε μια καλύτερη, πιο έξυπνη και πιο κυκλική προσέγγιση, σε αντίθεση με τη γραμμική μας σχέση “take-make-throw” με τα υλικά. Από αυτή την πραγματικότητα γεννήθηκε η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης αυτών των υλικών για νέα καλλιτεχνικά έργα: μια ευκαιρία να επανεξετασθεί η καλλιτεχνική παραγωγή και να αποδειχθεί ότι είναι δυνατή η ύπαρξη εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής και κατανάλωσης. Ο μεγάλος όγκος αποβλήτων μπορεί ως εκ τούτου να αποτελέσει πόρο και όλοι μπορούμε να επιτύχουμε τον σωστό σχεδιασμό της επαναχρησιμοποίησης των υλικών από τα πολύ πρώιμα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.