Παρουσίαση του OnMaterial στο Απαράμιλλον – Κέντρο Τεχνών Τέχνης.

Το έργο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο κοινό από την έναρξή του ως μέρος της εκδήλωσης Καλλιτεχνικό πλεόνασμα που διοργάνωσε το Απαράμιλλον. Το ολοήμερο γεγονός επικεντρώθηκε στο καλλιτεχνικό πλεόνασμα: τα πράγματα που σχεδιάστηκαν αλλά δεν έγιναν, δοκιμάστηκαν αλλά δεν προτιμήθηκαν, προτείνονταν αλλά απορρίφθηκαν, πράγματα που είχαν παραμείνει.